YHS_4121

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) vertegenwoordigt alle scholen en is betrokken bij het beleid en het functioneren van LOGOS als geheel. Uitgangspunten in de samenwerking met het CvB zijn transparantie en werken op basis van vertrouwen.

In de gmr zijn 16 ouders en teamleden van de scholen vertegenwoordigd. Zij hebben een duidelijke informatieve, adviserende en instemmende rol. De gmr-leden zorgen voor de informatie naar de mr-geleding van de eigen school.

In 2020 start een onderzoek naar een compacte gmr met deskundigen op deelgebieden, die in werkgroepen actief meedoen bij de beleidsvoorbereiding en -ontwikkeling. Het gaat om themawerkgroepen over arbo, bestuursformatieplan, et cetera. De gehele gmr is vervolgens betrokken bij de besluitvorming of instemming.