Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) vertegenwoordigt alle scholen en is betrokken bij het beleid en het functioneren van LOGOS als geheel. Uitgangspunten in de samenwerking met het CvB zijn transparantie en werken op basis van vertrouwen.

In de GMR zijn 4 ouders en 4 personeelsleden van scholen vertegenwoordigd. Zij hebben een duidelijke informatieve, adviserende en instemmende rol. De GMR leden zorgen voor de informatie naar de MR-geleding van de scholen.

In 2020 is een start gemaakt met een compacte GMR met deskundigen op deelgebieden, die in werkgroepen actief betrokken zijn bij de beleidsvoorbereiding en -ontwikkeling. Het gaat om deelname aan themawerkgroepen. Bijvoorbeeld over arbo, bestuursformatieplan, et cetera. De gehele GMR is vervolgens betrokken bij de besluitvorming of instemming.