evb-20190612-3657print

Maatschappelijke partners

LOGOS staat midden in de samenleving en vindt samenwerken belangrijk om doelen te realiseren. ‘Alleen ga je sneller; samen kom je verder.’ Door samen te werken, zowel in- als extern, levert LOGOS een bijdrage aan optimale groei en ontwikkeling van kinderen en jongeren in de gemeenten Gorinchem, Vijfheerenlanden, en West Betuwe.

Een scala aan lokale, regionale en landelijke organisaties zijn onze samenwerkingspartners. Een globaal overzicht:

Kinderopvang

Met aanbieders van kinderopvang werken we aan een afwisselend activiteitenaanbod voor onze leerlingen, soms binnen de school, soms buitenschools. Onze partners hierin zijn SKG, SKCN, Kinderkamer en Hummeltjeshoeve. Vrijwel al deze partners hebben onderdak in onze schoolgebouwen.

Voortgezet onderwijs

Met het vervolgonderwijs werken we samen aan warme overdracht, Levend Leren-lessen in het speciaal onderwijs en gastlessen in cultuur en techniek.

Passend onderwijs

LOGOS-scholen werken samen binnen samenwerkingsverband Driegang (po) en PasVOrm (vo). De scholen in de samenwerkingsverbanden maken onderling afspraken over hoe ze ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past.

Cultuur- en sportaanbieders

LOGOS-scholen werken in projecten samen met meerdere cultuuraanbieders, zoals Geofort, Kunstgebouw en Cultuur Oost, om leerlingen een breed aanbod van voorstellingen, projecten, cursussen en begeleiding te kunnen bieden. De projecten ‘Cultuur met Kwaliteit’ en ‘Reizen in de tijd’, de erfgoedleerlijn ‘Spoorzoekers’, sport en beweging zijn succesvolle voorbeelden.

Kerken

Op alle scholen vinden activiteiten plaats die in samenspraak met de lokale kerken en gemeenten georganiseerd worden. Denk aan start-, kerk- en schooldiensten, kerst- en paasvieringen of excursies.

Gemeenten

LOGOS heeft scholen in de gemeenten Gorinchem, Vijfheerenlanden en West Betuwe. Er is contact met deze gemeenten over onder andere jeugdzorg, onderwijshuisvesting, de lokale educatieve agenda’s en cultuureducatie.

Pabo en roc

LOGOS-scholen zetten heel graag hun deuren open voor jonge mensen die op zoek zijn naar een aantrekkelijke en inspirerende plek om het vak te leren. We hebben veel stagiairs van de Marnix Academie (pabo). Omdat de LOGOS-scholen zo verschillen, bieden ze volop kansen en mogelijkheden voor oriëntatie op een baan in het onderwijs.

Transvita

Het regionaal transfercentrum (RTC) Transvita zorgt onder andere voor matching op onze vervangingsvragen en vacatures, en begeleidt onze startende en zittende leraren.

Sectorraden

LOGOS is aangesloten bij de PO-Raad en de VO-raad, de sectorraden voor primair en voortgezet onderwijs. Deze raden onderhandelen onder andere met de overheid over bestuursakkoorden en afspraken en met de vakorganisaties over de onderwijs-cao.

Verus

Werkgeversorganisatie Verus behartigt de belangen van het christelijk onderwijs in politiek en maatschappij, dus ook onze belangen. In regio-overleggen worden bestuurders bijgepraat over recente ontwikkelingen en toekomstige kansen en bedreigingen.

Gorkum TV

Door de samenwerking met Gorkum TV zijn nu ook de scholen van LOGOS toegevoegd aan het online onderwijsplatform van Gorkum TV. LOGOS scholen laten zien aanwezig én aantrekkelijk te zijn voor ouders en samenwerkingspartners. Zó krijgen ouders/partners online een consistent en rijk beeld van de LOGOS scholen in Gorinchem en omgeving.