key-g4d01f3f8a_1920

Privacy

Privacy

We gaan integer en zeer zorgvuldig om met persoonlijke gegevens. We treffen daarom ook maatregelen om de privacy van onze leerlingen, ouders en collega’s goed te beschermen. LOGOS en de aangesloten scholen verwerken data en gegevens van leerlingen, ouders en medewerkers overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze AVG-werkafspraken zijn opgenomen in een privacyreglement (zie de bijlagen onder aan deze pagina). Elke aangesloten school hanteert een privacyreglement waarin de school beschrijft hoe deze omgaat met leerlinggegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.

Functionaris Gegevensbescherming

Voor LOGOS treedt mevrouw Arnelieke de Bondt op als Functionaris Gegevensbescherming (FG). Zij is een onafhankelijke, externe deskundige en houdt toezicht op de naleving van de privacyregelgeving. Voor vragen en klachten over privacy kan met haar contact worden opgenomen via a.debondt@goc-consultants.nl of telefonisch op 06-45732662.

Datalekken

Eventuele datalekken binnen de organisatie worden bij de privacy officer van LOGOS gemeld. Dit kan via privacy@stichting-logos.nl.

Gebruik beeldmateriaal

Beeldmateriaal waarop leerlingen staan afgebeeld, worden door LOGOS en de scholen alleen gebruikt op de website, in (social) media en andere publicaties als hiervoor toestemming is verleend door de ouders en/of verzorgers. De manier waarop deze toestemming wordt gevraagd, verschilt per school (via een formulier of een digitaal platform).

Ouders die bij schoolse activiteiten foto’s en filmpjes maken waarop andere kinderen dan hun eigen kind staan afgebeeld, wordt gevraagd deze foto's of filmpjes niet via sociale media te delen. Schooldirecteuren hebben het recht ouders het fotograferen of filmen bij schoolse activiteiten te verbieden als daar aanleiding voor is. Mocht uw kind, ondanks onze zorgvuldigheid, toch tegen uw zin en ten onrechte ergens staan afgebeeld, dan kunt u dit melden aan de schooldirecteur. In dat geval zal actie worden ondernomen om de foto of video te (laten) verwijderen.