YHS_2706

Gedrag, integriteit en klokkenluidersregeling

Gedragscode

LOGOS wil door de hele organisatie een veilig klimaat scheppen, dat je herkent aan respect, vertrouwen en acceptatie. Een veilig klimaat is een voorwaarde om een optimale leer- en werkomgeving te creƫren.

Om hieraan te werken hebben we een gedragscode opgesteld. Deze is bestemd voor alle mensen die nauw bij LOGOS betrokken zijn: de leerlingen en hun ouders, stagiairs en alle andere personen die werkzaamheden (professioneel en vrijwillig) in de scholen verrichten.

Integriteitscode

Daarnaast heeft LOGOS een integriteitscode opgesteld waarin richtlijnen staan beschreven voor integer handelen bij de interne en externe omgangsvormen.

De afspraken en regels die in deze integriteitscode zijn vastgesteld, gelden voor alle medewerkers, leidinggevenden, directeuren en Raad van Toezicht van LOGOS en voor iedereen die namens LOGOS optreedt.

Klokkenluidersregeling

Een werknemer kan een melding doen als hij of zij denkt dat er iets mis is in de organisatie waar hij of zij werkt of heeft gewerkt. Hij of zij kan ook een melding doen over een organisatie waarmee hij of zij in aanraking is gekomen via zijn of haar werk. De klokkenluidersregeling biedt een heldere beschrijving van de procedure die gevolgd moet worden wanneer een (op redelijke gronden gebaseerd) vermoeden van een misstand bestaat.