YHS_3570

Verantwoording

We hanteren de governancecode van de PO-Raad. De horizontale verantwoording leggen we af via de Raad van Toezicht en de GMR. Onze bestuursverslagen publiceren we hier: