pexels-cottonbro-3943746

Ouderbijdrage

Voor alle LOGOS scholen geldt dat aan alle ouders/verzorgers jaarlijks een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd. Niet alle activiteiten worden vergoed door de overheid. Om bepaalde (extra) activiteiten (zoals Kerstfeest, Sinterklaasviering, traktaties bij activiteiten, bijdrage bij excursies, spelletjes voor kinderen, extra leer- en hulpmiddelen en extra materialen voor handvaardigheid) toch te kunnen realiseren wordt een vrijwillige bijdrage aan ouders/verzorgers gevraagd.

Op de websites van de LOGOS scholen vindt u in de Schoolgids de schoolspecifieke informatie over de ouderbijdrage.